استانداردهای تولید راپچر دیسک و تجهیزات مهار فشار

شرکت FDC راپچر دیسک‌های خود را مطابق با استانداردهای ذیل تولید می‌کند. همچنین این شرکت گواهینامه معتبر از سوی هر یک از موسسات مربوطه را با موفقیت کسب کرده است.

DIV1 ASME VIII PRESSURE VESSELS

دستورالعمل مذکور الزامات کاربردی طراحی، ساخت، بازرسی، آزمون و صدور گواهینامه برای تجهیزات تحت فشار را تعیین می‌کند. فشار خارجی یا داخلی، می‌بایست کمتر از 15PSIG باشد. خواه تجهیز با شعله سر و کار داشته یا نداشته باشد. فشار می‌تواند از خارج تامین شود و یا بر اثر افزایش دما و یا یک منبع داخلی یا ترکیبی از آن‌ها حاصل شود. همچنین این دستورالعمل برای روش تولید تجهیزات تحت فشار (به طور مثال جوشکاری یا فورج یا ...)  و انتخاب جنس مواد آنها رویه‌ تعیین نموده است.

همچنین ضمیمه‌های این دستورالعمل به طور الزام آور و یا غیر الزام آور، روش هایی برای آزمون تجهیزات و بازرسی و معیارهای طراحی آنها ارائه می‌کند.

ISO 6718

استاندارد ISO 6718 درخصوص تجهیزات ایمنی مقابله با فشار بوده و شامل بندهای زیر می‌شود:

شیرهای اطمینان

راپچر دیسک‌ها (rupture disc)

راپچر دیسک‌ها (rupture disc) و شیر اطمینان در کنار یکدیگر

فشار مجاز و کنترل شده سیستم‌ها

کاربرد و انتخاب و نصب راپچر دیسک

داده پردازی و تلرانس‌های مربوط به راپچر دیسک‌ (rupture disc)

ISO 4126-2~6

مجموعه استانداردهایISO 4126  درخصوص تجهیزات ایمنی درمقابل فشار بالا یا فشار فزاینده است. هر بخش این استاندارد مربوط به یکی از ادوات ایمنی یا ترکیب آنها با یکدیگر می‌‎باشد. در ادامه به اختصار محتوای هر یک از استانداردها شرح داده شده است. این استاندارد معادل استاندارد ISO 6718  بوده که در سال 1991 آخرین بار منتشر شده و سپس با کد ISO 4126 در سال 2003 مجددا نشر یافته است.

استاندارد ISO 4126-2

عنوان این استانداد تجهیز ایمنی دیسک پاره شونده (راپچر دیسک) است.

استاندارد مذکور تعاریف مربوط به راپچر دیسک‌ (rupture disc) و هولدر و مونتاژ آنها و انواع موجود راپچر دیسک را بیان می‌کند. در ادامه درخصوص مواد و نحوه انتخاب جنس دیسک و ویژگی‌های مورد انتظار و نحوه محافظت مواد در برابر خوردگی مطالبی ارائه شده است. سپس توضیحات کاملی برای انواع راپچر دیسک، انواع هولدر، ساپورت خلا، لایه محافظ دمایی، حلقه استحکام، گسکت‌ها و آب بندها و ... آمده است.

همچنین مطالبی درخصوص ملاحظات فشار کاری و فشار پاره شدن ارائه شده، دستورالعمل بازرسی و رویه آزمون و صحه سنجی عملکرد راپچردیسک تدوین و سایر مطالب استاندارد شامل بسته‌بندی، نشانه‌گذاری و روش های حمل راپچر دیسک می‌باشد.

استاندارد ISO4126-3

استاندارد ISO4126-3 درخصوص استفاده ترکیبی راپچر دیسک‌ (rupture disc) و شیر اطمینان می‌باشد. این ترکیب بین شیراطمینان و راپچر دیسک‌ (rupture disc) حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد و فاکتورهای زیادی در آن دخیل هستند. فاکتورها معرفی و نحوه محاسبه و فرضیات مربوط به آنها نیز ارائه شده است. درانتها برای تایید صحت عملکرد ترکیب راپچر دیسک و شیر اطمینان رویه آزمونی تهیه شده و در آن معیارهای تایید و رد آزمون درج شده است.

استاندارد ISO4126-4

این استاندارد درخصوص شیر اطمینان‌هایی است که قابلیت تنظیم دارند و تا رسیدن به فشار موردنظر نشتی نخواهند داشت و پس از تخلیه فشار مجددا آب‌بند می‌شوند. عمده مطالب این استاندارد، مراحل آزمایش با سیالات مختلف و معیارهایی است که باید در آزمایش‌ها اندازه‌گیری شود. 

استاندارد ISO4126-5

استاندارد ISO4126-5 درباره سیستم‌های مهار فشار تحت کنترل است. تجهیزات مهار فشار به کمک سنسور و مدار فرمان، افزایش فشار را حس می‌کنند و به کمک مدار کنترل و برنامه تعریف شده، با استفاده از یک عملگر شیر را تحریک کرده و فشار را تخلیه می‌کنند. طراحی، ملزومات و آزمون سیستم نیز در متن استاندارد آمده است.

استاندارد ISO4126-6

عنوان استاندارد کاربرد، انتخاب و نصب دیسک پاره شونده ایمنی (راپچر دیسک) است. این استاندارد حاوی مطالب زیر است:

انتخاب راپچر دیسک

انتخاب و تعیین تلرانس  برای شرایط عملکرد صحیح راپچر دیسک

محل نصب راپچر دیسک‌ (rupture disc)

مراحل نصب راپچر دیسک‌ (rupture disc)

اطلاعاتی که باید توسط خریدار به تولید کننده راپچر دیسک‌ (rupture disc) ارائه شود. (این اطلاعات شامل شرایط کاری، جزئیات محل نصب، شرایط خاص، زبان درج شده روی پلاک راپچر دیسک و اطلاعات دیسک‌های یدکی می‌شود.)

اطلاعاتی برای تعیین عمر مفید راپچر دیسک

تعیین ظرفیت تخلیه راپچر دیسک

تعیین فاکتور تراکم‌پذیری

تست جریان راپچر دیسک‌ (rupture disc)

API RP520

برآورد کردن اندازه و انتخاب و نصب تجهیزات تخلیه فشار در پالایشگاه‌ها عنوان این استاندارد است.

استاندارد شامل دو قسمت اصلی است.

قسمت اول محتوایی به صورت زیر دارد:

شیر اطمینان

راپچر دیسک‌ (rupture disc)

تجهیزات تحریک شده با پین

ونت‌های (vent) جریان باز

انواع دیگر تجهیزات تخلیه فشار

فرآیند تعیین اندازه

تعیین نیازمندی‌های تخلیه فشار

سطح موثر تخلیه فشار

فشار معکوس

فشار تخلیه

تعیین اندازه فلنج در فرایندهای شامل سیال بخار، گاز، مایع، سیالات دوفازی، تعیین اندازه راپچردیسک‌ها و ونت‌ها.

استاندارد حاوی برگه ثبت مشخصات و ویژگی‌های راپچر دیسک نیز هست.

قسمت دوم محتوایی به شرح زیر دارد:

تعیین محل نصب تجهیزات مهار فشار

مشخصات لوله و مسیر ورودی به تجهیز

مشخصات لوله و مسیر تخلیه از تجهیز

پایداری عملکرد تجهیزات

نصب  راپچر دیسک‌ (rupture disc)

نصب راپچر دیسک‌ (rupture disc) با شیر اطمینان

نصب راپچر دیسک‌ ها درکنار هم

نصب راپچردیسک ها به صورت سری

نگهداری راپچر دیسک و سایر تجهیزات تخلیه فشار