پنل انفجاری ( Explosion Panel )

پنل انفجاری (Explosion Panel) نوعی تجهیز مهار فشار است که به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از تخلیه ناگهانی فشار و یا آتش به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

پنل انفجاری (Explosion Panel) در 2 مدل و هر مدل به فرم تخت و گنبدی طراحی و ساخته می شود.

ویژگی های پنل انفجاری (Explosion Panel)

ارتقا بخشیدن به عملکرد دستگاه ها در فشار پایین

کاهش صدمات ناشی از انبساط گاز در دستگاه ها

طراحی شده برای جلوگیری از نشتی در قطعات

قابلیت تعویض آسان و پایین آوردن هزینه تعمیرات

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های پنل انفجاری FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.