دونادون (Donadon)، تولیدکننده راپچر دیسک (Rupture Disc)

دونادون (Donadon SDD) یک شرکت ایتالیایی با نزدیک به 60 سال سابقه فعالیت در حوزه تولید راپچر دیسک (Rupture Disc)، صفحات انفجاری و سایر تجهیزات مهار فشار دارد. دونادون راپچر دیسک های خود را مطابق با نیاز مشتریان و بر اساس شرایط و کاربری به منظور محافظت از تجهیزات وکارخانه ها بر اساس استاندردهای جهانی و ملی ایتالیا طراحی و تولید می­کند.

Donadon Rupture Disc

لیست محصولات دونادون (Donadon)

نام محصول

نوع

کاربرد

مدل ها

راپچر دیسک

Rupture disc

NS NANOSCORED

a unique, top-performing product

KRD

SCD

SCR

Y90

SANITARY

for pharmaceutical, food and biotech industries

 

راپچر دیسک مستقیم FORWARD ACTING)

the traditional, time-tested solution

DCD

DIF

SCD

LPD

TCD

STD

راپچر دیسک معکوس REVERSE ACTING)

sporting better resistance to different operating pressures

KRD

SCR

Y90

راپچر دیسک فشار پایین ULTRA LOW PRESSURE)

sensitive to even the lightest pressures

LPD

DIF

راپچر دیسک دو سویه DOUBLE WAY)

protects both ways: against pressure and void

DIF

LPD

راپچر دیسک گرافیتی GRAPHITE)

for aggressive fluids

G-GA

G-GM

G-GR

راپچر دیسک آبندی شده SEALED UNIT)

simple and quick to install

SU/M

SU/T

نگهدارنده HOLDERS

specific disc holders for every model

HI/A-HR/A

HI/F-HR/F

HI/P-HR/P

HTC

GR

پنل انفجاری EXPLOSION VENTING PANELS

پنل انفجاری مستطیلی PS/R venting panels (rectangular)

   

پنل انفجاری مستطیلی PS/C venting panels (round)

   

شیر اطمینان

SAFETY VALVES

     

سنسور RUPTURE INDICATORS

الکتریکی ELECTRIC

the classical model, which can be installed even at a later time than the disc

IRP, IRL, IRA, IRC, IRE

مغناطیسی MAGNETIC

mounted externally, so as to be reusable

 

القایی INDUCTIVE

specifically developed for counter pressure plants

NAM05

فیبر نوری

OPTIC FIBRE

created to work even with ultra-low pressure rupture discs

OFI

جایگزینی و معادل سازی راپچر دیسک دونادون (Donadon SDD)

دامون به عنوان نماینده انحصاری FDC کره جنوبی آمادگی دارد تا ضمن معادل سازی کلیه راپچر دیسک های دونادون (Donadon SDD) مدل متناسب این راپچر دیسک ها (Rupture Disc) را از محصولات شرکت FDC به مشتریان عزیز ارائه نماید. به سفارش مشتریان محترم (که اغلب از بین کارفرمایان بزرگ صنایع نفت و گاز بوده اند) این معادل سازی همواره با موفقیت صورت می گیرد.

شایان ذکر است FDC در اغلب وندور لیست های مهم صنعت ایران (از جمله فهرست بلند وزارت نفت، وندور لیست شرکت ملی گاز، وندور لیست شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، مپنا، پتروشیمی فجر و شرکت ملی صنایع مس ایران و ...) با موفقیت ثبت شده است.