راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRC

راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk ) سری  KSRRC مانند KSRRCH است که به طور مستقیم بین فلنج مونتاژ می شود.

rupture composite dome ksrrc1 rupture composite dome ksrrc2

مشخصات فنی راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRC

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

½’’ -52’’

 

 rupture composite dome ksrrc diagram1

Raised Face Flange Type (RF)

 rupture composite dome ksrrc diagram2

Flat Face Flange Type (FF)

فشار دستگاه

0.05-50 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار