راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk) سری KSRRL

راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSRRL با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture ultra low pressure ksrrl

ویژگی های راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSRRL

مناسب برای فشارهای پایین تا 100 میلیمتر جیوه

ساختار گنبدی معکوس همراه با تیغه چاقویی

شامل ساپورت دیسک، سیل دیسک و وکیوم ساپورت

مشخصات فنی راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSRRL

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

½’’ -10’’

 

 rupture ultra low pressure ksrrl diagram1

Insert Flat Seat Single Type for RRL & RRLD(LS)

 rupture ultra low pressure ksrrl diagram2

Insert Flat Seat Single Type for RRL & RRLD(Vacuum-LVS)

فشار دستگاه

0.01-1 kg/cm2

سیال

گازیا بخار