راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRC

راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRC با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture composite dome ksrc1 rupture composite dome ksrc2 rupture composite dome ksrc3

ویژگی های راپچر دیسکگنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRC

شامل تاپ دیسک، سیل دیسک و وکیوم دیسک است.

عملکرد گسیختگی دقیق

مناسب برای محیط های مایع و بخار

مناسب برای شرایط فشار معکوس، وکیوم و ضربه ای

مشخصات فنی راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRC

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

½’’ -40’’

 

 rupture composite dome ksrc diagram1

Insert Sloped Seat single type (SS)

 rupture composite dome ksrc diagram2

Insert Sloped Seat Double type  (SD)

فشار دستگاه

Metal Seal  

1.0-560 kg/cm2

Teflon Seal  

0.01-30 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار