راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROHD

 راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk ) سری KSROHD مانند KSROH است که یک جهت برای فشارهای بالا و جهت مخالف برای حالت وکیوم است.

rupture composite flat ksrohd

مشخصات فنی راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROFHD

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½’’ -48’’

 

 rupture composite flat ksrohd diagram1

Insert Flat Seat single type for RO(H)

1/4’’ -4’’

 

 rupture composite flat ksrohd diagram2

Bolted Flat Seat Single type for RO (B)

فشار دستگاه

0.05-15 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار