راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk)

این راپچر دیسک  ها در 5 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک تخت کامپوزیتی FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.