راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROF

راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk ) سری KSROF مانند KSRO  است که برای نصب در فریول ها طراحی و ساخته می شوند.

rupture composite flat ksrof

مشخصات فنی راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROF

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

1S-4S FERRULE

 rupture composite flat ksrof diagram

Ferrule Connection Type (FERRULE)

فشار دستگاه

0.05-15 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار