راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk)

این راپچر دیسک  ها در 3 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک مستقیم FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.