متعلقات جانبی

توضیح

شکل

دستگاه

دستگاه اندازه گیری فشار

 1

Pressure Gage(P/G)

پرشر گیج

کنترل عملکرد فشار

 2

Pressure Switch(P/S)

پرشر سوئیچ

نوعی شیر چک ولو است که فشار اتمسفر را بین رابچر دیسک و شیر اطمینان حفظ می کند.

 3

 

Excess Flow Valve (E.F .V)

 

فیتینگ برای نصب (P/G) ، (P/S) و(E.F .V)

 45

 

 

 

 

Nipple, Tee, Plug, Reducer

پیچ و مهره برای اتصال فلنج ها

 6

 

Stud Bolt & Nut

پیچ نگهدارنده

 7

 

Eye Bolt

آببند فلنج

 8

 

 

Gasket

   گسکت

نگهدارنده هولدر

 9

 

J-Hook

نصب و راه اندازی ایمن و آسان راپچر دیسک ها  را با جدا کردن فلنج ورودی / خروجی فراهم می کند

 10

 

Jack Screw

یک آشکارساز است که فعال شدن راپچر دیسک را اعلام می کند.

 11

 

 

Burst Sensor

جعبه ترمینال برای اتصال کابل محافظ به سنسور براست

(Burst Sensor)

 12

 

Junction Box

محافظ راپچر دیسک در مقابل ضربه

 13

 

Rain Hood

 

محافظ راپچر دیسک در مقابل دمای بالا

 

 

Heat Shield