راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk) سری KSROL

 

rupture ultra low pressure ksrol

ویژگی های راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSROL

مناسب برای فشارهای پایین تا 100 میلیمتر جیوه

ساختار تخت /گنبدی

شامل ساپورت دیسک، سیل دیسک و وکیوم ساپورت

مشخصات فنی راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSROL

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

4’’ -32’’

 

 rupture ultra low pressure ksrol diagram1

Raised Face Flange Type(RF)

 rupture ultra low pressure ksrol diagram2

Face Flange Type(FF)

فشار دستگاه

0.01-0.15 kg/cm2

سیال

گازیا بخار