راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk) سری KSRRLD

راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSRRLD مانند سری KSRRL است با این تفاوت که یک جهت برای فشارهای بالا و جهت مخالف برای حالت وکیوم است.

rupture ultra low pressure ksrrld

مشخصات فنی راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk ) سری KSRRLD

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

½’’ -10’’

 

 rupture ultra low pressure ksrrld diagram1

Insert Flat Seat Single Type for RRL & RRLD(LS)

 rupture ultra low pressure ksrrld diagram2

Insert Flat Seat Single Type for RRL & RRLD(Vacuum-LVS)

فشار دستگاه

0.01-1 kg/cm2

سیال

گازیا بخار