راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRCT

راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRCT با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture forward ksrst1 rupture forward ksrst2

ویژگی های راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRCT

مناسب برای شرایط فشار معکوس و ضربه ای

شامل تاپ دیسک، ساپورت دیسک و رینگ راهنما

مانند سری KSRST است با این تفاوت که نوع سیت آن متفاوت است

قابلیت شکست دقیق در قسمت حک شده

مشخصات فنی راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRCT

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½’’ -40’’

 

 rupture forward ksrct diagram1

Insert Sloped Seat single type (SS)

   rupture forward ksrct diagram2

Insert Sloped Seat Double type (SD)

فشار دستگاه

5-1500 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار