راپچر دیسک معکوس (Reverse Rupture Disk)

این راپچر دیسک  ها در 6 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک معکوس FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.