راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk)

این راپچر دیسک  ها در 5 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.