دریچه اطمینان اضطراری (Emergency Relief Hatch) KSRH

دریچه اطمینان اضطراری (Emergency Relief Hatch)-KSRH دستگاهی است برای مهار فشار هنگامی که فشار از حد مجاز دستگاه بیشتر می شود.

این دستگاه فشار داخلی را با باز کردن پوشش از طریق شکستن میله کنترل می کند.

emergency relief hatch ksrh1   emergency relief hatch ksrh2

ویژگی های دریچه اطمینان اضطراری (Emergency Relief Hatch)- KSRH

قابلیت آب بندی بالا

قابلیت مهار فشار عالی

هزینه های تعمیراتی کم به علت امکان تعویض قطعات بعد از شکستن

مشخصات فنی دریچه اطمینان اضطراری (Emergency Relief Hatch)- KSRH

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

18”-36”

 emergency relief hatch ksrh diagram

Standard Flange

فشار دستگاه

150-5000mmAg

سیال

گازیا بخار