راپچر دیسک فشار پایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk)

این راپچر دیسک  ها در 3 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده جزئیات هر یک از مدل های راپچر دیسک فشار پایین FDC بر روی عکس مدل مورد نظر خود کلیک نمایید.