راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCFD

دیسک راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk ) سری  KSRRCFD مانند KSRRC است که یک جهت برای فشارهای بالا و جهت مخالف برای حالت وکیوم است.

rupture composite dome ksrrcfd

مشخصات فنی راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCFD

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

1S-4S FERRULE

 rupture composite dome ksrrcfd diagram

Ferrule Connection Type (FERRULE)

فشار دستگاه

0.3-15 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار