راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSRO

مانند راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk ) سری  KSROH هستند با این تفاوت که بدون هولدر بوده و مستقیما بین فلنج مونتاژ می شود.

rupture composite flat ksro

مشخصات فنی راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSRO

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½’’ -72’’

 

 rupture composite flat ksro diagram1

Raised Face Flange Type(RF)

 rupture composite flat ksro diagram2

Bolted Flat Seat Single type for RO

فشار دستگاه

0.05-35 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار