راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROFD

راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk ) سری KSROFD مانند KSROF  است که برای نصب در فریول ها طراحی و ساخته می شوند.

rupture composite flat ksrofd1 rupture composite flat ksrofd2

مشخصات فنی راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROFD

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

1S-4S FERRULE

 rupture composite flat ksrofd diagram

Ferrule Connection Type (FERRULE)

فشار دستگاه

0.05-15 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار