راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRST

راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRST با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture forward ksrst1 rupture forward ksrst2

ویژگی های راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRST

مناسب برای فشارهای بالا

شکست دقیق در قسمت حک شده

عدم نیاز به ساپورت وکیوم

مشخصات فنی راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk) سری KSRST

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

½’’ -48’’

 rupture forward ksrst diagram

Insert Flat Seat single type (FS)

فشار دستگاه

5-1500 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار