راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCF

راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk ) سری KSRRCF مانند KSRRC  که برای نصب در فریول ها طراحی و ساخته می شوند

rupture composite dome ksrrcf

مشخصات فنی راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCF

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

1S-4S FERRULE

rupture composite dome ksrrcf diagram

Ferrule Connection Type (FERRULE)

فشار دستگاه

0.3-15 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار