راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROH

راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROH با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture composite flat ksroh1 rupture composite flat ksroh2 rupture composite flat ksroh3

ویژگی های راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROH

شامل تاپ دیسک، سیل دیسک و وکیوم دیسک است.

عملکرد گسیختگی دقیق

مشخصات فنی راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (Composite Flat Rupture Disk) سری KSROH

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

½’’ -48’’

 

 rupture composite flat ksroh diagram1

Insert Flat Seat single type for RO(H)

1/4’’ -4’’

 

 rupture composite flat ksroh diagram2

Bolted Flat Seat Single type for RO (B)

فشار دستگاه

0.05-35 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار