راپچر دیسک (دیسک انفجاری - دیافراگم انفجاری) چیست؟

راپچر دیسک (دیسک انفجاری - دیافراگم انفجاری) یک وسیله مهار فشاراست که فشارهای بالاتر از حد مجاز را در سیستم ها و تجهیزات کنترل می کند.

rupture disc

نمای کلی راپچر دیسک

کاربرد راپچر دیسک ها (دیسک انفجاری - دیافراگم انفجاری) کجاست

از راپچر دیسک (دیسک انفجاری - دیافراگم انفجاری) برای مهار فشار در مخازن، راکتورها و تجهیزات صنعتی استفاده می شود که در معرض افزایش فشار ناگهانی و یا خلاء شدید هستند.

rupture disc usage

کاربرد راپچر دیسک

انواع مدل های راپچر دیسک (دیسک انفجاری- دیافراگم انفجاری)

راپچر دیسک های شرکت FDC در 7 نوع زیر طراحی و ساخته می شود.

راپچر دیسک مستقیم (Forward Rupture Disk)

راپچر دیسک معکوس (Reverse Rupture Disk)

راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (COMPOSITE DOME Rupture Disk)

راپچر دیسک تخت کامپوزیتی (COMPOSITE Flat Rupture Disk)

راپچر دیسک فشارپایین (Ultra Low Pressure Rupture Disk)

راپچر دیسک گرافیتی (Graphite Rupture Disk)

راپچر دیسک با اتصال فیتینگی (Fitting Connection Rupture Disk)