راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCH

راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCH با هولدر استاندارد FDC مونتاژ و مورد استفاده قرار می گیرد.

rupture composite dome ksrrch1 rupture composite dome ksrrch2 rupture composite dome ksrrch3

ویژگی های راپچر دیسکگنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCH

شامل تاپ دیسک، سیل دیسک و وکیوم دیسک است.

عملکرد گسیختگی دقیق

مناسب برای شرایط فشار معکوس، وکیوم و ضربه ای

مشخصات فنی راپچر دیسک گنبدی کامپوزیتی (Composite Dome Rupture Disk) سری KSRRCH

مشخصه

شرح

نوع

سایز

شکل

نوع اتصال

 

 

 

½’’ -48’’

 

 rupture composite dome ksrrch diagram1

Insert Flat Seat single type (FS)

 rupture composite dome ksrrch diagram2

Insert Flat Seat Double type  (FD)

 

0.05’’ -50’’

 

 rupture composite dome ksrrch diagram3

Bolted Flat Seat Single type  (BF)

فشار دستگاه

0.05-50 kg/cm2

سیال

مایع، گازیا بخار